Vásárlási feltételek

RIENNE NATURAL BEAUTYSHOP Webáruház

Vásárlási Feltételek

 

A jelen dokumentum tartalmazza a Webáruház eladója – a továbbiakban: Eladó – és a Vevő között létrejövő adásvételi jogviszony tartalmát és feltételeit. A jelen dokumentum hatálya a fenti webáruházban létrejött adásvételi ügyletekre terjed ki és azt a Vevő az ügylet létrehozatalával kifejezetten elfogadja.

 

Jelen feltételek folyamatosan elérhetőek a következő weboldalról: www.rienne.hu  és letölthetők az alábbi linkről: https://www.rienne.hu/vasarlasi-feltetelek/ , továbbá csak Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes, mely a fenti weboldalon szintén elérhetőek.

 

 

 1. Az Eladó:

 

Az Eladó neve: RIENNE NATURAL BEAUTYSHOP KFT.

Az Eladó székhelye: 1052 BUDAPEST, SZERVITA TÉR 4.  2/3.

Az Eladó telephelye: 1039 BUDAPEST, ARADI UTCA 21.

Az Eladó elektronikus levelezési címe: rienne@rienne.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-359388

Adószáma: 27965919-2-41

 • 1. A tárhely szolgáltató neve és címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., support@tarhely.eu

 

 

 

 1. Az adásvétel tárgya

 

 • Az Eladó által értékesített termékek kizárólag online, a webáruházon keresztül rendelhetők meg.

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, illetve az egyéb esetleges, a weboldalon külön feltüntetett költségeket (pld. az utánvét díját).

 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 • A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, ebből eredő igény érvényesítését az Eladó a jelen szerződés után kifejezetten kizárja.

 

 • Akciós ár vagy más időszaki kedvezmény alkalmazása esetén a weboldalon feltüntetésre kerül az akció időtartama, az abban való részvétel feltételei, illetve a részvételt kizáró okok. A Vevő köteles teljeskörűen meggyőződni arról, hogy az akciós ár vagy más kedvezmény igénybevételéhez szükséges minden feltételt maradéktalanul teljesített.

 

Az eladó jogosult a fenti akció feltételeit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításig feladott rendelések a feladás időpontjában érvényes feltételekkel teljesíti.

 

 

 

 1. Az ügyletkötés és rendelés

 

 • A Vevő a webáruházban vásárolni csak regisztrációját követően, a megadott felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezést követően jogosult. A bejelentkezés a webáruház valamennyi szerződéses és egyéb feltételének elfogadását jelenti akkor is, ha erre a webáruházban a Vevő nem kap külön figyelmeztetést.

 

 • A Vevő kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, majd azt a kosárba helyezi, megjelölve a megvásárolni kívánt mennyiséget is. Az Eladó jogosult a vásárolható mennyiség maximálására.

 

 • A Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

 • Amennyiben a Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, szükség szerint A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A módosításokat követően automatikusan frissül a kosár tartalma, azt azonban a Vevő maga is tudja frissíteni.

 

A „kosár” véglegesítését követően a Vevő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

 1. banki átutalás útján előre
 2. utánvétellel a termék átvételekor
 3. rendelés véglegesítésekor online bankkártyával.

 

Az adatok megadását követően a Vevő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban.

 

Adatbeviteli hibák javítása: a Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésé elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő helytelen e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb technikai ok miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 • A termék kézbesítése házhozszállítás útján történik. A terméket az Eladó a megrendelésben meghatározott kézbesítési címre szállítja. Az Eladó nem felelős a sikertelen kézbesítésért illetve késve szállított termékért, mely a vevőnek felróható, azáltal, hogy helytelenül vagy pontatlanul adta meg a kézbesítési címet.

 

A webáruházon keresztül vásárolt termék szállítási költségét és az utánvét költségét az Eladó a weboldalon tünteti fel azzal, hogy az ott megjelölt értékhatár feletti rendelés esetén a szállítási költséget az Eladó átvállalja

 

 • Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiány keletkezik a terméket illetően, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

 

 • A Vevő a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy Eladó csak elektronikus távszámlát küldjön részére. A távszámla olyan elektronikus és a hatóságok által elfogadott formátumú hiteles számla, amely Felhasználó által megadott e-mail címen link segítségével egyszer letölthető és nyomtatható 7 napon keresztül. Amennyiben Felhasználó elmulasztotta a számla letöltését egyszeri újraküldése igényelhető. Az elektronikus távszámla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Vevő feladata.

 

 • . Az elállási jogról és a szavatosságról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. A Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladó nem fogad el.

 

 

 1. A szerződés teljesítése

 

 • Az Eladó a megrendelést munkaidőben 8 és 16 óra között dolgozza fel annak beérkezését követően, akkor is ha a megrendelés leadására munkaidőn kívül került sor.

 

 • Az Eladó szállítási kötelezettségét a felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a megrendelés visszaigazolásától számított harminc napon belül teljesíti.

 

 • Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben tárgyát képező termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Ez a kötelezettség nem terheli az Eladót, ha a weboldalon kifejezetten feltüntette, hogy a megrendelés tárgyát képező termék nincs raktáron és azt megrendelésre szerzi be.

 

 • Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító érdekkörében eszközölt vagy egyébként rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

A felek megállapodása a szerint az a szerződés tárgyát képező szolgáltatás az egyes termékek erejéig osztható, ennek megfelelően amennyiben a megrendelt termékek egy része nem szállítható le, úgy a felek közötti szerződés a többi megrendelt termék vonatkozásában változatlan feltételekkel fennmarad.

 

 

 1. A szerződéstől való elállás

 

 • A hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében

 

 1. a megrendelt terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

 

 

számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

 • A fogyasztónak minősülő Vevő az alábbi nyilatkozat kitöltésével és elküldésével gyakorolhatja elállási jogát:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A nyilatkozatot az Eladó székhelyére kell postai úton megküldeni.

 

 • Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a fogyasztónak minősülő Vevő Eladó részére, annak költségeit a fogyasztónak minősülő Vevőt terhelik

 

 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 

 

Az elállási jog kozmetikai termékekre korlátozottan vonatkozik. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a fogyasztónak minősülő Vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz. Nem gyakorolhatja továbbá elállási jogát a fogyasztónak minősülő Vevő a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

 

 • Az Eladó jogszerű elállás esetén a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzését követő 14 napon belül visszatéríti az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a Vevő részére.

 

Az Eladó visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő ellenszolgáltatást , amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

 • Ha a fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó előzetesen írásban vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

 

 • A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak nem minősülő Vevőt a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén illeti meg elállási jog.

 

 

 1. A viszonteladás tilalma

 

 • A Webáruházban forgalmazott kizárólag a fogyasztók igényeit hivatottak kielégíteni, ezért azok továbbeladás céljából történő megvásárlása és értékesítés szerződésszegésnek minősül, mely esetben a Vevő a megvett termék teljes értékének 30 %-át köteles szerződésszegési kötbérként kifizetni.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 • A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések a hatályos magyar jog, így a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztónak minősülő Vevő esetében fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

[3] A megfelelő jelölendő